De digitale schatkamer van christelijk Nederland

Digibron-CampagneBeedl-2485px (1)
Ontdek thema's
themas-ontdek-digibron-mediagebruik-vierkant
Mediaopvoeding
themas-ontdek-digibron-onderwijs-vierkant
Onderwijsvrijheid
themas-ontdek-digibron-orgaandonatie-vierkant
Orgaandonatie
themas-ontdek-digibron-vaccinatie-2400x1560
Vaccinatie

Ontdek Digibron

Digibron is het online inspiratieplatform dat christelijke bronnen ontsluit.
Artikelen uit het verleden en het heden vormen samen een kennisbank
voor vraagstukken van de huidige maatschappij.

De digitale schatkamer van christelijk Nederland

De digitale schatkamer van christelijk Nederland

Waar vind je een Bijbelse duiding bij thema’s die spelen in de maatschappij? Hoe vorm je als christen je mening? Dat is in de huidige tijd steeds belangrijker, maar met het snelle nieuws dat overal aanwezig is, lijkt dat een stuk moeilijker.

Het verkrijgen van betrouwbare achtergronden met een christelijke grondslag vraagt bijna om een journalistieke benadering. Gelukkig is er in de jaren die achter ons liggen een schat aan Bijbelse informatie opgebouwd die voor iedereen toegankelijk is.

Digibron is hét online inspiratieplatform dat christelijke bronnen ontsluit. Artikelen uit het verleden en het heden vormen samen een kennisbank voor vraagstukken van de huidige maatschappij. Ook de actualiteit is namelijk een van de pijlers waarop Digibron rust.

Een schat aan informatie uit betrouwbare bronnen uit de breedte van de gereformeerde gezindte is bijeengebracht in één database. Digibron biedt je deze schat uit liefde voor christelijke waarheidsvinding en meningsvorming. Tweemiljoen artikelen om je te inspireren met kennis over actuele christelijke thema’s. En dat digitaal, voor iedereen beschikbaar.

Digibron - de digitale schatkamer van christelijk Nederland.