themas-ontdek-digibron-vaccinatie-2400x1560

Vaccinatie

In deze reeks artikelen van de afgelopen jaren wordt ingegaan op christenzijn en vaccinatie. Het is geen makkelijk onderwerp, maar het is wel uiterst belangrijk. Welke argumenten zijn er voor en tegen vaccinatie in het licht van de Bijbel?

Inhoud

2-large
Bezinning op vaccinatie en voorzienigheid

Vaccineren is voor predikanten geen eenvoudig onderwerp. Waar de een stelt dat vaccinatie botst met Gods voorzienigheid, is het volgens de ander een instrument van diezelfde Vaderlijke zorg. Ds. J. A. Weststrate (GGiN), ds. P. Mulder (GG) en dr. R. van Kooten (HHK) lichten hun standpunt toe.

10 oktober 2020

RD

Lees verder

20-large
Het dilemma: waarom wel of niet inenten?

Met man en macht werkt de farmaceutische industrie aan een vaccin dat de Covid-19-pandemie tegen moet gaan. Tegelijk is het de grote vraag of zo’n vaccin massaal gebruikt gaat worden binnen de gereformeerde gezindte.

7 oktober 2020

Bart van den Dikkeberg

RD

Lees verder

10-large
Polio en voorzienigheid – Pastoraat – vaccinatie [2]

In het verleden is er veel strijd geleverd rond het thema vaccinatie. Steeds laaide de discussie tegen voor- en tegenstanders op wanneer er een uitbraak van een besmettelijke ziekte was. Ook nu is het thema actueel, in de aanloop naar mogelijk massale vaccinatie tegen COVID-19.

27 augustus 2020

Ds. J. Belder

De Waarheidsvriend

Lees verder

12-large
Strijd rond inenting - Pastoraat – Vaccinatie [1]

‘Er kan in ons land geen pokken-epidemie zijn, of de strijd over de vaccine ontbrandt opnieuw,’ moet dr. Abraham Kuyper eens gezegd hebben. En gelijk kreeg hij. Ook nu is het thema actueel, in de aanloop naar mogelijke massale vaccinatie tegen COVID-19.

20 augustus 2020

Ds. J. Belder

De Waarheidsvriend

Lees verder

5-large
Brooklyn en Betuwe

Waarom laat u uw kind niet vaccineren? Die vraag klonk afgelopen weken niet alleen in de Biblebelt maar ook in Brooklyn en er zijn opvallende overeenkomsten.

13 april 2019

Steef de Bruijn

Reformatorisch Dagblad

Lees verder

4-large
Laat refo bezwaar tegen inenten eenduidig aan anderen uitleggen

De overheid dwingt tot nu toe niemand tot vaccinatie. Om te voorkomen dat dwang toch in beeld komt, helpt het als gemoedsbezwaarde christenen hun keuze ondubbelzinnig verwoorden.

13 april 2019

Addy de Jong

Reformatorisch Dagblad

Lees verder

25-large
Ouders zelf verantwoordelijk voor wel of niet vaccineren

Ouders moeten de vrijheid behouden om zelfstandig een keus te maken als het gaat om het al dan niet laten vaccineren van hun kind(eren). De overheid heeft als taak goede voorlichting en begeleiding te bieden. Dwang is uit den boze.

6 april 2019

Gerdien Lassche van Grol

Reformatorisch Dagblad

Lees verder

17-large
Een beter adres Vaccinatiedrang past bij tijd waarin mens gezondheid in eigen hand neemt

Sinds maandag staan ze in de rij voor een prik: zwangere vrouwen, 60-plussers, zorgpersoneel en andere mensen uit de zogenaamde risicogroepen. Diezelfde dag liet minister Klink van Volksgezondheid weten dat hij ook alle jonge kinderen een vaccin tegen Mexicaanse griep gaat aanbieden. Al snel ontstond een discussie of het vaccin wel te vertrouwen is, aangewakkerd door geruchten op vage websites. "Maar wie maakt zich zorgen om het geestelijk welzijn van onze kinderen? De Heere Jezus zei tegen de vader van een zieke jongen: Breng hem tot Mij."

14 november 2009

Reformatorisch Dagblad

Lees verder

67-large
Vaccinatie: een gewetenszaak

Binnen wat wij wel aanduiden als de gereformeerde gezindte, leven bij sommige groeperingen bezwaren tegen vaccinatie. Mij is gevraagd in een korte inleiding binnen het kader van het onderwerp 'preventieve gezondheidszorg' iets te zeggen over de motieven van deze bezwaarde mensen. Ik wil dat in hoofdlijnen op dezelfde wijze doen als in het boekje Polio, een gesprek hervat. Deze publicatie verscheen in 1994. De drie auteurs behoorden tot een 'driemanschap', dat na de polio-explosie van 1992 door het ministerie van Volksgezondheid was gevraagd in gesprek te komen en te blijven met mensen die om godsdienstige redenen moeite hebben met vaccinatie. De historie komt erin aan de orde, het standpunt pro vaccinatie en het standpunt ertegen worden erin vertolkt.

16 november 2000

Ds. A. Moerkerken

Driestar Bundels “Gezondheid en ziekte”

Lees verder

11-large
VACCINATIE, geoorloofd of ongeoorloofd?

Nog niet zo lang ligt de tijd achter ons, waarin een zich steeds verder uitbreidende epidemie van polio-myelitis tastbare spanningen opriep binnen de gereformeerde gezindte. Anders dan bij voorgaande epidemieën, die een duidelijk locaal karakter droegen, breidde zich over Nederland een gordel van polio uit, tussen Terneuzen en Vriezenveen.

1 januari 1978

Maarten Costerus en Wim van Hengel

Criterium

Lees verder